Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Şefik DURSUN 

Yrd. Doç. Dr. Remziye KESKİN

Yrd. Doç. Hüseyin Ozan TEKİN

Öğr. Gör. Ömer Faruk OKUYUCU

Yrd. Doç. Dr. Zehra AKGÜN

Öğr. Gör. Melek ÇAYLAK

Öğr. Gör. Gönül KİL

Öğr. Gör. Eyser Kılıç BOZ

Öğr. Gör. Salih TUNCAY

Öğr. Gör. Tuğba KAMAN

Yrd. Doç.  Kemal ÇOĞALAN

Öğr. Gör. Öznur YÖRÜMEZOĞLU

Öğr. Gör. Zeynep GÜMÜŞ

Öğr. Gör. Gamze ODABAŞI