Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Bölüm Hakkında

İnsan sağlığının yanı sıra bitkisel doğal kaynakların da korunmasının ön plana çıkmaya başladığı günümüzde geleneksel bilgilere dayalı uygulamaların yerine bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar almıştır. Bu programın amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretim-işlemesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda büyük önem taşıyan eğitimli insan gücü oluşturmaktır. Bu program şifalı bitkiler konusunda çalışmak isteyenlere bilimsel destek sağlayacak program özelliği taşır.

 Program, gıda, ilaç, boya ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, özelliklerinin tespiti için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirilmesi hedeflenerek açılmıştır.