Uskudar University - Vocational School of Health Services
  


Uskudar University

Dünyada giderek artan “İnsan ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme” talepleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmak ve yıpranan etik değerlerin geri kazanımı için bilimsel zemin oluşturmak, Üsküdar Üniversitesinin hedefleri arasındadır.